Przejazdy do Niemiec

Z nami po edukację!

Po zachodniej stronie polskiej granicy mieści się ponad sto uniwersytetów w Niemczech. Wśród nich wyłonić można kilka elitarnych, pomiędzy którymi wyszczególnić można: Uniwersytet w Konstancji, Uniwersytet w Karlsruhe, Wolny Uniwersytet Berliński, Uniwersytet we Fryburgu, Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium, RTWH w Akwizgranie, Uniwersytet w Heilderbergu, Uniwersytet Techniczny w Monachium. Uczelnie te wyróżnia fakt, że są one dodatkowo finansowane za wyróżniającą w świecie pracę naukową. Wiele osób, również z innych krajów, wiąże swoją przyszłość z tutejszą edukacją i przejazdami do Niemiec. Poziom na uczelniach, prestiż oraz możliwości, jakie dają uniwersytety uzdolnionym słuchaczom, przyciągają zainteresowanych z wielu miejsc i krajów. Taka postać rzeczy wpływa na wciąż rosnące zainteresowanie niemieckimi studiami ze strony polskich absolwentów szkół średnich, którzy niejednokrotnie wybierają się tutaj w celach edukacyjnych. Zdają sobie sprawę, że przejazdy do Niemiec będą kłopotliwe, niemniej cel jest ich zdaniem wart poświęcenia. Aby dostać się na wybrany kierunek często wystarczy dokument poświadczający zdanie matury (przetłumaczony przez przysięgłego tłumacza) oraz dyplom świadczący o znakomitej znajomości języka. Na tej podstawie można w większości przypadków liczyć na edukację na uczelni wyższej. Rzadziej spotyka się sytuacje, kiedy wymagany jest dodatkowo egzamin wstępny ze znajomości konkretnej wiedzy, tzw. „Feststellungsprüfung”. Zdanie testu stanowi podstawę do przyjęcia na wybrany kierunek studiów. wtedy pozostaje już tylko przeprowadzka i życie w nowej rzeczywistości. Przyjazdy do kraju odbywać się będą rzadziej, jednak sposób transportu zależy jedynie od zainteresowanych. Dla wielu przejazd do Niemiec nie jest aż tak uciążliwy i chętnie podróżują samochodem.